فضای مذاکرات B2B

از مهمترین ارکان هر کسب و کاری، مذاکرات B2B یا Business to Business با مشتریان به منظور همکاری و ثبت قرارداد با مشتری میباشد. چنانچه شرکتی به عنوان غرفه دار در یک نمایشگاه شرکت کرده باشد و در همان مکان نیاز به مذاکرات خصوصی‌تر و جزئی‌تر با مشتری خود به منظور گسترش همکاری را داشته باشد، نیاز به یک فضای مذاکرات خصوصی در نمایشگاه احساس میگردد.

فضای مذاکرات B2B سالن 5 (سالن ملل) واقع در مرکز محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، فضایی ایده‌آل و با خدمات پذیرایی مناسب جهت شکل گرفتن مذاکرات B2B بین طرفین معامله و یا کسب و کار بوده و همواره آماده خدمت‌دهی به نیازهای غرفه داران نمایشگاهی و سایر مشتریان میباشد.