گالری تصاویر نمایشگاه صنعت ساختمان 1398

عکس های نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (سال 1398) در سالن 5 (سالن ملل) محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران