گالری تصاویر نمایشگاه فرش دستباف 1398

عکس های بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران (سال 1398) در سالن 5 (سالن ملل) محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران