گالری تصاویر نمایشگاه پژوهش و فناوری 1397

عکس های نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور (سال 1397) در سالن 5 (سالن ملل) محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران