گالری تصاویر نمایشگاه پژوهش و فناوری 1398

عکس های بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور ایران (سال 1398) در سالن 5 (سالن ملل) محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران