گالری تصاویر نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر 1396

عکس های سومین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر (سال 1396) در سالن 5 (سالن ملل) محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی تهران