جدول تعرفه خدمات سالن 5

سازه معلق

متراژ آیتم تعلیقی هزینه اتصال قیمت واحد حجم فضا در مترمربع
از 1 مترمربع تا 10 مترمربع 20,000,000 ريال 2،300,000 ریال
از 11 مترمربع تا 30 مترمربع 32,000,000 ريال 2،000,000 ريال
از 31 مترمربع تا 70 مترمربع 53,000,000 ريال 1،200,000 ريال
از 71 مترمربع تا 150 مترمربع 65,000,000 ريال 1،100,000 ريال
از 151 مترمربع تا 250 مترمربع 78,000,000 ريال 1،000,000 ريال
  • حداقل عرض آیتم تعلیقی 1 متر محاسبه می گردد.
  • در صورتی که حجم آیتم تعلیقی در قالب غیر از مربع مستطیل باشد ملاک محاسبه قیمت حجم مربع مستطیل محاط بر آیتم تعلیقی خواهد بود.
  • حداکثر وزن مجاز برای آیتم تعلیقی 50 کیلوگرم در متر مربع می باشد
  • در صورت ساخت سازه توسط غرفه ساز، تمامی مسئولیت های مربوط به استقامت، ایستایی و وزن سازه به عهده غرفه ساز می باشد. طرح مربوط به سازه میبایست به تأیید تیم فنی سالن برسد.

تبلیغات

نوع

توضیحات

قیمت (هر عدد)

بیلبوردهای ثابت ورودی

- 2 عدد طرفین ورودی اصلی جنوبی به ابعاد 2.6 متر در 4.5 متر عمودی

120،000،000 ريال

تابلوهای سقفی نوردار

- 1.5 متر در 2.5 متر عمودی

- داخل سالن بر روی راهروهای اصلی

- جمعا 40 عدد

- همراه با پروژکتور یک عدد برای هر وجه

20،000،000 ريال

پرچم های ساحلی

- 70 سانتیمتر در 2.70 متر عمودی

- ضلع غربی سالن

- جمعا 46 عدد

9،000،000 ريال

بیلبوردهای ثابت ورودی (جایگاه سوپر ویژه جنوبی)

- 2عدد

- 3 متر در 5 متر عمودی

- جنب ورودی اصلی

180،000،000 ریال
بیلبوردهای ثابت ورودی (جایگاه سوپر ویژه غربی)

- 2عدد

- 4 متر در 5 متر عمودی

- جنب ورودی اصلی

180،000،000 ریال
  • قیمت ها بدون احتساب قیمت طراحی، چاپ و نصب در نظر گرفته شده است.
  • طرح ها میبایست تا یک هفته قبل از اکران در اختیار مجری قرارگیرد.

فضاها

نوع

توضیحات

قیمت برای یک سانس
(9:00 الی 13:00)

قیمت برای دو سانس
(9:00 الی 17:00)

فضای کنفرانس

- ظرفیت 95 الی 100 نفر

- طبقه زیرین سالن 5

25،000،000 ريال

45،000،000 ريال

فضای مذاکرات B2B

- ظرفیت 40 نفر

- مبلمان و تجهیزات پذیرایی

- طبقه زیرین سالن 5

22،500،000 ريال

40،000،000 ريال

فضای VIP یا اتاق مقامات

- ظرفیت 10 نفر

- مبلمان و تجهیزات پذیرایی

- طبقه زیرین سالن 5

9،000،000 ريال

13،500،000 ريال

فضای مذاکره (اتاق کنفرانس)

- ظرفیت 10 نفر

- میز و صندلی کنفرانس

- طبقه زیرین سالن 5

18،000،000 ريال

27،000،000 ريال

  • تعرفه ها مربوط به فضا بوده و تهیه اقلام پذیرایی و پرسنل مربوطه به عهده خریدار میباشد.
  • تجهیزات صوتی و تصویری به صورت جداگانه محاسبه می گردد. (قیمت برای یک سانس: 10،000،000 ریال - دو سانس: 15،000،000 ریال)