عکس ها و تصاویر نمایشگاه های بین المللی که در سال 1400 در سالن 5 (ملل) محل نمایشگاه بین المللی تهران (چمران-سئول) برگزار شده اند.

نمونه کارها